tatu_logo.gif

Nas Ne Dagonyat (Demo)


Home | News | Discoragphy | Videos | Lyrics | Pictures | Extras

Nas Ne Dagonyat
Theyre not gonna catch us
 
Sung By: L. Katina J. Volkova
Music By: E. Kiper, V. Polienko, I. Shapovalov
Lyrics By:
НAC HE DAГOHЯT
 
Nas ne dogonyat,
Sneg po ladonyam.
Sneg po ladonyam,
Nas ne dogonyat.

Tol'ko skazhi,
Tol'ko bez smekha.
Mne bez tebya,
Nekuda yekhat'.

Tol'ko skazhi
Vstrechnaya nasha.
Myi ubezhimm,
Myi im pokazhem.

Nas ne dogonyat,
Nas ne dogonyat.
Sneg po ladonyam,
Sneg po ladonyam.

Sneg po ladonyam,
Sneg po ladonyam.
Nas ne dogonyat,
Nas ne dogonyat.

Tol'ko skazhi,
Tol'ko bez smekha.
Mne bez tebya,
Nekuda yekhat'.

Tol'ko skazhi
Vstrechnaya nasha.
Myi ubezhimm,
Myi im pokazhem.

Nas ne dogonyat,
Nas ne dogonyat.
Sneg po ladonyam,
Sneg po ladonyam.

Sneg po ladonyam,
Sneg po ladonyam.
Nas ne dogonyat,
Nas ne dogonyat.

Nas ne dogonyat,
Sneg po ladonyam.
Sneg po ladonyam,
Nas ne dogonyat.
I edited my profile with


getimage.jpgjk
Dry every every tear in my eye
you can tell me why this is our secret place
Outer space..
PASTE INTO WEBSTATS: